Program dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta - PoC8

HAMAG-BICRO (Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije) Program provjere inovativnog koncepta (PoC) provodi u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta.
METRIS je Prepoznati centar (partner) u provođenju Programa za Istarsku županiju te kao takav pruža podršku prijaviteljima tijekom cijelog procesa prijavljivanja i implementacije projekta.
Osnovni cilj samog programa je podrška inovacijama u ranoj fazi istraživanja kako bi se osigurao kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta te jačanje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije, te jačanje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije.
 
Ciljevi:
 
  • Omogućiti poduzetnicima financiranje pred-komercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda i usluga,
  • Povećanje broja inovativnih proizvoda i usluga,
  • Smanjiti vrijeme i rizike od faze preliminarnog istraživanja do razvoja i komercijalizacije
 
Osnovne aktivnosti koje se financiraju su:
 
  • Izrada funkcionalnog prototipa
  • Demonstracija tehničke izvedivosti
  • Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva

Program je namijenjen prijaviteljima pravnim ili fizičkim osobama koje su:
  • fizičke osobe koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovačko društvo i koje nisu vlasnici više od 50% udjela u poduzećima koja imaju status velikog poduzetnika koji se bavi istom djelatnosti kao i PoC natjecatelj
  • poduzetnici (trgovačka društva) koja spadaju u jedno od tri kategorije: mikro, mali i srednji poduzetnici