Tehnička i stručna podrška u regionalnim razvojnim programima

Podrška METRIS-a Istarskoj županiji  kao osnivaču kontinuirano se provodi kroz mnoštvo aktivnosti usmjerenih na savjetodavnu, tehničku, stručnu i operativnu pomoć:
 
 • savjetodavna stručna podrška u području istraživanja, razvoja i inovacija, izrada anketa i studija za IRI projekte
 • tehnička podrška kroz sudjelovanje u strateškim projektima tehnološkog razvoja Istarske županije te izradi razvojnih strategija
 • pomoć pri izradi Županijske razvojne strategije (ŽRS) s IDA-om
 • projektna suradnja
 • izrada stručnih dijelova aplikacija ERASMUS projekata, projekata za aplikaciju na natječaje financiranja iz ESI i ERDF fonda
 • pomoć pri izradi programa zavičajne nastave
 • izrada projekata za vrtiće, srednje i osnovne škole (Moja škola, STEM praktikum gimnazije Pula, Fakultativni predmet Inženjerstvo, Laboratorij profesora Baltazara)
 • profesionalna orijentacija i popularizacija STEM grupe predmeta za upis učenika na prirodne i tehničke fakultete u cilju razvoja Istarske županije kao regije temeljene na znanju i inovacijama (kroz stručna vođenja i provedbu aktivnosti dodatne nastave u laboratorijima METRIS-a, izradu projekata za darovite učenike te provedbu edukativnih predavanja za Dan karijera, sudjelovanje na Festivalima znanosti, znanstvenim izložbama i sezonskim Školama znanosti Višnjan)
 • osmišljavanje, izrada i provedba laboratorijskih vježbi za studente Istarskog veleučilišta i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, provedba stručnih praksi
 • potpora pri izradi završnih radova, diplomskih radova i doktorskih disertacija
 • podrška inovativnim MSP-ovima u istraživanju i razvoju