Istraživanje, razvoj i inovacije

S javnim sektorom METRIS surađuje putem:
 
 • aktivne i otvorene suradnje s postojećim istraživačkim laboratorijima i institucijama u Istarskoj županiji, te srodnim znanstvenim institucijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
 • međusobnih razmjena analiza između Ustanove i suradnika u svrhu potpune analize, izrade elaborata i/ili istraživanja i razvoja,
 • publikacije znanstvenih radova u koautorstvu,
 • izrade završnih i diplomskih radova, te doktorskih disertacija,
 • sudjelovanja u međunarodnim istraživačkim projektima i projektima istraživanja i razvoja,
 • organiziranja radionica, terenske nastave, vježbi i edukacija za studente tehničkih usmjerenja te sudjelovanje u izradi znanstveno-istraživačkih radova
 • podrške pri evaluaciji rezultata i izdavanju stručnih mišljenja i tumačenja,
 • provedbe međulaboratorijskih usporedbi,
 • promocije METRIS-a na skupovima, kongresima i kroz fakultetske udruge i društva,
 • referenci i dokaza kvalitete,
 • otvorenih vrata  za demonstraciju opreme i metoda,
 • u METRISU-u se izvode i stručne prakse, vježbe iz raznih kolegija za studente Istarskog Veleučilišta te studija Proizvodnog strojarstva Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Svrha navedenog je istraživanje i širenje znanja te uspješno ostvarivanje suradnje u međunarodnim i nacionalnim projektima koji uključuju istraživanje, razvoj i inovacije materijala.