Projekti

Djelovanje METRIS-a usmjereno je na poticanje istraživanja materijala, tehnološkog razvoja i razvoja inovacija. U dosadašnjem poslovanju, pored navedenih redovnih aktivnosti provedbe usluga ispitivanja, METRIS je aktivno sudjelovao u aplikaciji i provedbi niza EU projekata (IT-HR, Erasmus+, ESF, HORIZON).

Pripremanje projektne dokumentacije za nove istraživačke i međunarodne projekte s ciljem osiguravanja izvora financiranja spada u jednu od najznačajnijih aktivnosti METRIS-a. Brojni projektni prijedlozi kandidirani su na dostupne europske fondove i odobreni za nastavak opremanja Centra s ciljem pružanja kompletnih usluga širokom krugu korisnika, kao i za uređenje Tehnološkog inkubatora na 1. katu zgrade.

Primjerice, projekt Metris Plus odobren za financiranje u sklopu IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme 2007 - 2013 gdje je na listi odobrenih projekata osvojio 2. mjesto prema broju bodova povjerenstva, te je njegova provedba završila u kolovozu 2014. godine, čime se uspješno nastavilo opremanje održavanje Centra.

Planira se i daljnje sudjelovanje u istraživačkim projektima (Horizon 2020, Strukturni fondovi, INTERREG, CENTRAL EUROPE, MEDITERAN, ERASMUS+, HR-ITA, HR-SLO, ADRION, DANUBE) te se razvija suradnja s partnerskim razvojnim subjektima iz Hrvatske i inozemstva na stvaranju zajedničkih strateških projekata u sferi istraživanja i razvoja.