Adaptation to Saltwater inTrusion in sEa level RIse Scenarios - ASTERIS

Adaptation to Saltwater inTrusion in sEa level RIse Scenarios - ASTERIS

Naziv programa:
INTERREG V A Italy-Croatia Programme 1st Set of Calls for Proposals; Mjera 2.1.
Predlagatelj projekta:
"CARLO-BO" SVEUČILIŠTE URBINO (IT)
Trajanje projekta:
01.01.2019. - 30.06.2021.
  • Ukupan proračun projekta:
    1.026.244,00 EUR
  • Budžet METRIS-a u projektu:
    156.419,20 EUR
Obrazloženje aktivnosti:

Jadranska je regija vrlo ranjiva na nepovoljne učinke klimatskih promjena. Iako je poveća pozornost posvećena razumijevanju utjecaja klimatskih promjena i rizika tijekom posljednjih desetljeća, jadranska se zajednica i dalje suočava s nedostatkom zajedničkih procjena rizika. Posebice, pitanja vodoopskrbe bitan su aspekt u razvoju i održivosti društvenih ekosustava. Obalni vodonosnici su karakterizirani prirodnim gradijentom prema morskom dnu, gdje podzemne vode dolaze u kontakt i izlijevaju se u more. Slani sloj morske vode u vodonosnicima obično postoji ispod lakše slatke vode. Prostor između lakše slatke i teže morske vode je u stanju dinamičke ravnoteže, a sučelje je prijelazna zona miješane slanosti. Tijek morske vode prema slatkovodnim vodonosnicima na kopnu, međutim, zajednički je rezultat crpljenja podzemnih voda za poljoprivredne, industrijske i druge javne svrhe. Prekomjerno crpljenje vodonosnika može preokrenuti prirodni hidraulički gradijent u korist morske vode koja može prodrijeti do pumpnih bušotina, koje potom postaju slane i neiskoristive. Planovi za upravljanje podzemnim vodama zahtijevaju realnu procjenu budućih podizanja razine morske vode u skladu s rasponima scenarija globalnog zatopljenja. Stoga je imperativ razumjeti interakciju i poduzeti potrebne korake za sprječavanje iste između svježih podzemnih voda i morske vode kako bi se postiglo održivo upravljanje obalnim vodnim resursima. Unatoč općem znanju, scenariji klimatskih promjena pod utjecajem porasta razine mora, što predstavljaju ključni preduvjet za regionalnu (realističku) procjenu, još uvijek nisu potpuno definirani. Štoviše, planovi rizika za rast utjecaja razine mora te buduću neiskoristivost pitkih vodonosnika u obalnom području nisu izrađeni. Talijanske i hrvatske obale podložne su utjecajima povećanog turističkog pritiska u sezonskim razdobljima, što podrazumijeva povećanje ekstrakcije podzemnih voda, ali i povećanje rizika ulaska soli u vodonosnike. Isto se odnosi  i na crpljenje vode za poljoprivredu tijekom suša, što se često ne uzima u obzir u planu upravljanja slivnim vodama.

Cilj ovog projekta je, na temelju zajedničke procjene prostornih i vremenskih varijacija intruzije morske vode, identificirati i mapirati potrebe i prepreke u upravljanju rizicima zagađenja pitke vode te pružiti praktične alate za održivo upravljanje pitkih obalnih vodonosnika na lokalnoj razini.
Sveukupno, projekt će iznjedriti dva glavna rezultata:

- Kartu osjetljivosti na intruziju morske vode u obalnim vodonosnicima na makroregionalnoj razini (Jadran) temeljenu na budućim scenarijima za porast razine mora i hidrologijskog ciklusa.
- Najbolju praksu i smjernice za upravljanje ranjivim vodonosnicima kroz provedbu analiza reprezentativnih studija slučaja u Italiji i Hrvatskoj.

ASTERIS novosti