Managed use of treated urban wastewater for the quality of the Adriatic Sea - AdSWiM

Managed use of treated urban wastewater for the quality of the Adriatic Sea - AdSWiM

Naziv programa:
INTERREG V A Italy-Croatia Programme 1st Set of Calls for Proposals; Mjera 3.3.
Predlagatelj projekta:
Università degli studi di Udine (IT)
Trajanje projekta:
01.01.2019. - 31.12.2021.
  • Ukupan proračun projekta:
    2.035.703,13 EUR
  • Budžet METRIS-a u projektu:
    66.887,50 EUR
Obrazloženje aktivnosti:

Projekt AdSWiM povezuje znanstveno-istraživačke institucije, općine/lokalne samouprave i voditelje postrojenja obrade urbanih otpadnih voda čiji su ispusti locirani u moru kako bi se održala i poboljšala kvaliteta morske vode. Kvaliteta morske vode nejednolika je u jadranskom moru; postoje nerazmjeri između nutrijenata/organskih tvari/mikrobiološkog onečišćenja u različitim prekograničnim područjima koji za sobom povlače gubitak integriteta ekosustava te se ovim projektom želi utvrditi da li su postrojenja obrade urbanih otpadnih voda s ispustima lociranima u moru jedan od uzorka ovog nerazmjera te ukoliko jesu, utvrditi način optimizacije istih.
Cilj projekta AdSWiM je poboljšati i kvalitetu voda za kupanje kao i ekološku razinu morskog i obalnog ekosustava što u konačnici rezultira osnaživanjem integriranih prekograničnih procesa upravljanja vodnim resursima stvaranjem temelja za objektivnu razmjenu iskustava između lokalnih samouprava i upravnih odbora različitih stručnjaka/vodećih ljudi koji se bave procesima pročišćavanja urbanih otpadnih voda. Specifični ciljevi ovog projekta su razvoj inovativnih novih instrumenata pomoću kojih ćemo doći do većih saznanja i bolje kontrole ekološkog stanja obalne vode u blizini morskih ispusta postrojenja za obradu otpadnih voda; inovativne i ekološke tehnologije obrade urbanih otpadnih voda te promjene određenih regulativa kako bismo postigli veće standarde i fleksibilnost zaštite u svakoj intervenciji.

ADSWIM novosti