INTERINO

IPA slovensko-hrvatska prekogranična suradnja

Naziv programa:
Prekogranična integracija znanja, kompetencija i inovacija (INTERINO)
Predlagatelj projekta:
UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o. (Slovenija)
Trajanje projekta:
01.04.2011. - 31.03.2013.
  • Ukupan proračun projekta:
    802.709,68 EUR
  • Uloga METRIS-a u projektu:
    u sastavu IDA-e
 
Projekt Prekogranična integracija znanja, kompetencija i inovacija (INTERINO) sufinanciran je sredstvima Europske Unije u okviru programa IPA, komponenta II, slovensko-hrvatska prekogranična suradnja. U projektu sudjeluje osam institucija iz Slovenije i Hrvatske, a nositelj predmetnog projekta je UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o.

Projekt je započeo s provedbom u travnju 2011. godine, a namijenjen je potencijalnim poduzetnicima s dobrim poslovnim idejama, studentima, istraživačima i profesorima koji žele komercijalizirati svoja istraživanja, ženama poduzetnicama te novim poduzećima koja se temelje na znanju.

Glavni cilj projekta je širiti poduzetničku kulturu kod mladih i stanovnika prekograničnog područja. Posebni prekogranični cilj projekta je nadograditi dosadašnje alate i sa svim partnerima proširiti geografsku pokrivenost znanstveno-istraživačkih institucija te ih povezati s poduzećima na cijelom prekograničnom području.

Osnovne aktivnosti partnera u projektu su:

Provedba regionalnih natječaja za najbolji poslovni plan
Provedba prekograničnog natječaja za najbolji poslovni plan
Provedba marketinške kampanje za identificiranje poduzetničkih timova koji razvijaju poduzetničke ideje i promociju partnerskih organizacija
Pružanje stručne pomoći kod razvoja poduzetničkih ideja i osnivanja poduzeća (poduzetničke radionice, poduzetničko savjetovanje, strukovna predavanja)
Aktivno umrežavanje, gdje je moguće intenzivno povezivanje poduzetnika s relevantnim izvorima resursa u pograničnoj regiji (financijski, kadrovski)
Izbor i promocija najboljih novonastalih poduzeća i njihovo uključivanje u proces inkubacije
Prekogranična promocija mladih inovativnih poduzeća, kojima će biti omogućena prepoznatljivost kod potencijalnih prekograničnih partnera
Studija stanja razvojnoistraživačkih institucija te ocjena pripremljenosti MSP u prekograničnoj regiji za inovacije, prijenos i korištenje I&R
Promocija suradnje između malih i srednjih poduzeća te I&R institucija putem susreta, edukacije i suradnje
Uspostava konkretnih veza između ponude i potražnje na tržištu usluga istraživanja i razvoja te uključenje savjetnika koji će pripomoći u konkretnom prijenosu I&R u mala i srednja poduzeća
Izvođenje prekogranične edukacije - inovacijske škole u kontekstu cjeloživotnog učenja za rast i razvoj MSP

INTERINO novosti