RoofofRock

IPA Jadransko prekogranična suradnja 2007-2013

Naziv programa:
RoofofRock - Limestone as the common denominator of natural and cultural heritage along the karstified part of the Adriatic coast
Predlagatelj projekta:
Geološki Zavod Slovenije (Slovenija)
Trajanje projekta:
01.10.2012. - 30.09.2015.
  • Ukupan proračun projekta:
    2.278.133,31 EUR
  • Uloga METRIS-a u projektu:
    u sastavu IDA-e
Glavni cilj projekta RoofofRock - Limestone as the common denominator of natural and cultural heritage along the karstified part of the Adriatic coast  odobrenog za financiranje u okviru drugog natječaja Programa IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007-2013 je jačanje upravljačkih vještina za očuvanje prirodnih i kulturnih resursa regionalnom suradnjom. U ovom projektu subjekt koji se želi sačuvati ali i promovirati je pločasti vapnenac odnosno čitavo krško područje na Jadranskoj obali. Projekt predviđa i pripremu za provedbu zajedničkog zakonodavstva za konzervaciju prirodne i kulturne baštine na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini. Rezultati koji se očekuju implementacijom projekta su: promocija održivog korištenja vapnenca u građevinskim aktivnostima, njegova lokalna petrografska karakterizacija, identifikacija primjera dobre prakse korištenja tog resursa i postojećih upotrebljivih kamenoloma za rekonstrukciju i restauraciju. Osim toga, predviđa se valorizacija i konzervacija kulturnih objekata koji sadrže vapnenac. Ostvareni rezultati predstavit će se široj javnosti, konzervatorima, poduzećima te arhitektima u vidu poboljšanja prostornog planiranja. Temeljni cilj projekta je uspostava sustava smjernica za eksploataciju, očuvanje, obradu i gradnju tim vrijednim materijalom u projektnom teritoriju.

Partneri projekta su Geološki Zavod Slovenije (Slovenija), ZADRA - Razvojna agencija Zadarske županije, HERAG - Razvoja agencija Županije zapadnohercegovačke (BiH), RERA Agencija za razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Općina San Dorligo della Valle (Italija), Geološki odsjek Sveučilišta u Trstu (Italija), Univerza na Primorskem Koper (Slovenija), Javni Zavod Park Škocjanske jame (Slovenija), DUNEA – Razvojna agencija Dubravčko Neretvanske županije te IDA dok je Regione del Veneto (Italija) suradnik na ovom projektu.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.278.133,31 EUR, pri čemu je udio IDA-e 141.060,42 EUR.

Projekt traje 36 mjeseci.

http://www.roofofrock.eu/hr/

RoofofRock novosti