Biotehničke analize

BIOTEHNIČKA I BIOLOŠKA ISPITIVANJA

U suradnji s Mediteranskim institutom za istraživanje života MedILS iz Splita u METRIS-u 2012. godine je uspostavljen laboratorij s namjenom provedbe istraživanja antioksidacijskog potencijala mediteranskih namirnica. Daljnjom provedbom različitih projekata te usklađivajući se sa potrebama realnog sektora za uslugama istraživanja i razvoja navedeni je laboratorij je prerastao u novi Biotehnički odjel METRIS-a u sklopu kojega se provode brojne analize.

Analize antioksidansa u hrani s namjenom provedbe istraživanja baziranih na određivanju antioksidacijskog potencijala mediteranskih namirnica, s posebnim naglaskom na prehrambene proizvode karakteristične za Istru, nastale preradom autohtonih voćnih i povrćarskih kultura. Laboratorij je opremljen instrumentima za kvalitativnu i kvantitativnu analizu namirnica, njihovog antioksidativnog potencijala kao i za dokazivanje njihove autentičnosti i sljedivosti.

DOSTUPNE METODE BIOTEHNIČKIH ANALIZA
 
  • ISPITIVANJE UKUPNE ANTIOKSIDACIJSKE AKTIVNOSTI PREHRAMBENIH PROIZVODA (DPPH, FRAP i ABTS metoda)
  • ODREĐIVANJE BIOLOŠKI AKTIVNIH SPOJEVA U HRANI (ukupni fenoli, flavonoidi i ne-flavonoidi, kondenzirani tanini)
  • IDENTIFIKACIJA MIKROORGANIZAMA (gljiva) na predmetima kulturnog dobra i prehrambenim proizvodima pomoću molekularnih biljega (DNA analiza)

DOSTUPNE ANALIZE BIOLOŠKOG MATERIJALA
 
  • ANALIZA MIKROORGANIZAMA NA PREDMETIMA KULTURNOG DOBRA - izolacija i karakterizacija gljiva i plijesni (uzgoj na hranjivim podlogama, svjetlosno-mikroskopska analiza)
  • ANALIZA BIOLOŠKIH UZORAKA SVJETLOSNIM MIKROSKOPOM
  • ANALIZA BIOLOŠKIH UZORAKA PRETRAŽNIM ELEKTRONSKIM MIKROSKOPOM (Environmental SEM) - snimka površine
  • LABORATORIJSKE AKTIVNOSTI (priprema uzoraka, izrada izvještaja ispitivanja, stručno mišljenje i tumačenje)