Cjenik usluga

BR. NAZIV METODE OPIS METODE JED. MJERE CIJENA (HRK) CIJENA (EUR=7,534500)
KEMIJSKA, OPTIČKA I BIOTEHNOLOŠKA ISPITIVANJA  
1. Metalografsko snimanje Analiza materijala metalografskim mikroskopom (3 snimke, na uvećanjima 200x, 500x i 1000x, bez tumačenja rezultata) po uzorku 200,00 26,54
2. RU- GDS-1/1-8/2021*
- GDS
Određivanje kemijskog sastava tehnički važnih metala i legura pomoću optičkog emisijskog spektrometra (3 mjerenja) po uzorku 200,00 26,54
3. RU- SEM/EDS-1/0-1/2019*
- SEM metali
Analiza površine metala pretražnim elektronskim mikroskopom - EDS mikroanaliza kemijskog sastava čvrstih materijala uz pomoć FE SEM (max 4 snimke prema zahtjevu i uputi klijenta) po uzorku 400,00 53,09
4. RU- SEM/EDS-1/0-1/2019*
- SEM nemetali
Analiza površine nemetala u niskom vakuumu pretražnim elektronskim mikroskopom - EDS mikroanaliza kemijskog sastava čvrstih materijala uz pomoć FE SEM (max 4 snimke prema zahtjevu i uputi klijenta) po uzorku 600,00 79,63
5. RU- SEM/EDS-1/0-1/2019*
- nano-SEM
Analiza površine materijala u nano-skali rada pretražnim elektronskim mikroskopom - EDS mikroanaliza kemijskog sastava čvrstih materijala uz pomoć FE SEM (max 4 snimke prema zahtjevu i uputi klijenta) po uzorku 1.500,00 199,08
6. RU- SEM/EDS-1/0-1/2019*
- ESEM
Analiza površine materijala u Enviromental mode-u pretražnim elektronskim mikroskopom (ESEM) - EDS mikroanaliza kemijskog sastava čvrstih materijala uz pomoć FE SEM (max 4 snimke prema zahtjevu i uputi klijenta) po uzorku 2.500,00 331,81
7. RU- SEM/EDS-1/0-1/2019*
- EDS metali
Mikroanaliza kemijskog sastava metala pomoću pretražnog elektronskog mikroskopa - EDS mikroanaliza kemijskog sastava čvrstih materijala uz pomoć FE SEM (max 4 mjerenja prema zahtjevu i uputi klijenta i obojena mapa površine) po uzorku 600,00 79,63
8. RU- SEM/EDS-1/0-1/2019*
- EDS nemetali
Mikroanaliza kemijskog sastava nemetala pomoću pretražnog elektronskog mikroskopa - EDS mikroanaliza kemijskog sastava čvrstih materijala uz pomoć FE SEM (max 4 mjerenja prema zahtjevu i uputi klijenta i obojena mapa površine) po uzorku 800,00 106,18
9. SEM/EDS analiza Provedba SEM i EDS analize u niskom i visokom vakuumu uz navođenje klijenta - snimanje bez izrade izvještaja ispitivanja po satu 1.000,00 132,72
10. SM analiza Analiza svjetlosnim mikroskopom, slikanje uzorka pri min. 2 različita uvećanja (50 – 1000 X, bez tumačenja rezultata) po uzorku 200,00 26,54
11. FT-IR spektroskopija Analiza kemijskog sastava čvrstih materijala FT-IR spektroskopijom metodom izrade KBr pastile po uzorku 300,00 39,82
12. Mikro FT-IR Provedba mikro FT-IR (ATR) analize uz navođenje klijenta - snimanje bez izrade izvještaja ispitivanja po satu 800,00 106,18
13. Ispitivanje udjela vlakana Metoda kalciniranja HRN EN ISO 1172 po uzorku 70,00 9,29
14. FRAP analiza Ispitivanje antioksidativne aktivnosti po uzorku 480,00 63,71
15. Mikrobiološka analiza Izolacija i karakterizacija plijesni po uzorku 800,00 106,18
16. Ionska kromatografija Određivanje koncentracije iona topivih soli
(u suradnji s vanjskim laboratorijem)
po ionu 150,00 19,91
17. XRD analiza Analiza minerala difrakcijom X-zraka
(u suradnji s vanjskim laboratorijem)
po uzorku 700,00 92,91
18. Petrografsko-mineraloška karakterizacija kamena Izrada preparata i mineraloški opis pomoću svjetlosnog mikroskopa
(u suradnji s vanjskim laboratorijem)
po uzorku 800,00 106,18
PRIPREMA UZORAKA ZA KEMIJSKA, OPTIČKA I BIOTEHNOLOŠKA ISPITIVANJA  
1. Izrada uzorka za GDS analizu Priprema uzorka preciznim rezanjem i brušenjem po uzorku 50,00 6,64
2. Priprema za SEM i ESEM analizu Naparivanje površine nevodljivih uzoraka ili poliranje i rezanje, sušenje, odmašćivanje po uzorku 200,00 26,54
3. Priprema uzorka za metalografsko snimanje Rezanje, kalupljenje, poliranje i nagrizanje uzoraka po uzorku 300,00 39,82
4. Izrada mikropresjeka Izrada poprečnog presjeka uklapanjem uzorka u prozirnu epoksidnu smolu te poliranjem po uzorku 200,00 26,54
5. Laboratorijske aktivnosti Savjetovanje prije izvođenja analiza, priprema uzoraka, izrada izvještaja ispitivanja po izvještaju 10% vrijednosti naručenih analiza, min. 100,00 HRK/13,27 EUR
MEHANIČKA ISPITIVANJA  
1. HRN EN ISO 6892-1:2019* Metalni materijali - Vlačno ispitivanje pri sobnoj temperaturi (do 3 mjerenja) po uzorku 200,00 26,54
2. HRN EN ISO 7438 Ispitivanje savijanjem (1 mjerenje) po uzorku 200,00 26,54
3. HRN EN ISO 5173 Ispitivanje razaranjem zavara na metalnim materijalima - savijanje (1 mjerenje) po uzorku 200,00 26,54
4. HRN EN ISO 148-1:2016* Metalni materijali - Ispitivanje udarnog rada loma Charpyjevim batom – pri sobnoj temperaturi (do 3 mjerenja) po uzorku 200,00 26,54
5. HRN EN ISO 148-1:2016* Metalni materijali - Ispitivanje udarnog rada loma Charpyjevim batom – pri sniženoj temperaturi (do 3 mjerenja) po uzorku 300,00 39,82
6. HRN EN ISO 14556 Metalni materijali - Instrumentirana metoda – Charpyjev bat (do 3 mjerenja) po uzorku 500,00 66,36
7. DIN 50106 Ispitivanje na tlak (1 mjerenje) po uzorku 200,00 26,54
8. HRN EN ISO 8492 Metalni materijali - Cijev - Ispitivanje sploštavanjem (1 mjerenje) po uzorku 200,00 26,54
9. HRN EN ISO 6507-1:2018* Metalni materijali - Ispitivanje tvrdoće i mikrotvrdoće prema Vickersu (5 mjerenja) po uzorku 200,00 26,54
10. HRN EN ISO 2639 Čelik – Određivanje i provjeravanje dubine površinski otvrdnutih čelika (10 mjerenja) po uzorku 200,00 26,54
11. HRN EN ISO 17639 Makroskopsko ispitivanje zavara po uzorku 300,00 39,82
12. HRN EN 10305-2 Šavne cijevi: vizualni pregled i kontrola oblika i mjera po uzorku 200,00 26,54
13. HRN EN 10305-1 Bešavne cijevi: vizualni pregled i kontrola oblika i mjera po uzorku 200,00 26,54
14. Izrada uzorka za mehanička ispitivanja Ispitivanje tvrdoće, vlačno ispitivanje, sploštavanje, savijanje, žilavost po epruveti 350,00 46,45
15. Laboratorijske aktivnosti Savjetovanje prije izvođenja analiza, priprema uzoraka, izrada izvještaja ispitivanja po izvještaju 10% vrijednosti naručenih analiza, min. 100,00 HRK/13,27 EUR
 
Napomene:
U cijene nije uračunat PDV.
Za ispitivanja koja se provode u našim laboratorijima moguće je odobriti popust za veći broj uzoraka.
Akreditirane metode označene su zvjezdicom (*).
Cijene usluga koje nisu navedene u cjeniku, a moguće ih je provesti u laboratoriju ili u suradnji s vanjskim institucijama ugovaraju se prilikom upita.
U cijene usluga nisu uračunati troškovi uzorkovanja te putni troškovi.
Priprema uzoraka za analize koje se vrše u suradnji s vanjskim laboratorijima može zahtijevati posebne postupke koji se dodatno naplaćuju.
Za metode vlačno ispitivanje te ispitivanje udarnog rada loma Charpyjevim batom te ispitivanje (Mehanička ispitivanja 1., 4., 5. i 6.) – uzorkom se smatra maksimalno 3 epruvete istih dimenzija i sastava. Ne vrijedi za zavarene spojeve gdje se svaka epruveta računa kao jedan uzorak.

Cjenik je važeći od datuma: 01.07.2022.

DK-CU-12/1-8/2021