Ispitivanja na kulturnom dobru

METRIS vrši niz istraživanja na kulturnom dobru pri čemu se primjenjuju različite analitičke metode. Ispituje se kemijski sastav, procesi propadanja kao i sekundarni proizvodi tih procesa i druge karakteristike predmeta ovisno o traženim informacijama. METRIS nudi više metoda i mogućnosti ispitivanja kemijskog sastava te testiranje proizvoda i metoda. Navedena se istraživanja vrše na raznim materijalima od metala do polikromiranog drva, kamena, freski i žbukama sve do arheološke keramike, pigmenata i tekstilu, a sve s naglaskom na nedestruktivne metode ispitivanja a ovisno o prirodi materijala i cilju istraživanja.

DOSTUPNE METODE ANALIZA I USLUGA NA KULTURNOM DOBRU
 
 • Izrada mikropresjeka
 • Analiza svjetlosnim mikroskopom (promatranje, opis i slikanje mikropresjeka svjetlosnim mikroskopom)
 • SEM analiza metala (analiza površine metala pretražnim elektronskim mikroskopom)
 • SEM analiza nemetala (analiza površine ostalih nevodljivih materijala pretražnim elektronskim mikroskopom)
 • EDS analiza (mikroanaliza kemijskog sastava pomoću pretražnog elektronskog mikroskopa, za slojeve mikropresjeka, površinu kamena, opeke, keramike, metala i drugih anorganskih materijala)
 • Ionska kromatografija (određivanje koncentracije iona topivih soli, za kamen, žbuke, maltere i opeku, u suradnji s vanjskim laboratorijem)
 • Petrografsko-mineraloška karakterizacija kamena (u suradnji s vanjskim laboratorijem)
 • FT-IR spektroskopija (analiza kemijskog sastava pomoću IR spektroskopije izradom KBr pastile)
 • FT-IR ATR mikroanaliza kemijskog sastava pomoću FT-IR mikroskopa (za organske i anorganske materijale)
 • XRD analiza (analiza minerala X-ray difrakcijom, za uzorke opeke i kamena, u suradnji s vanjskim laboratorijem)
 • Određivanje roda drva (u suradnji s vanjskim laboratorijem)
 • XRF analiza (analiza kemijskog sastava materijala X-ray fluorescencijom XRF prijenosnim uređajem, troškovi prijevoza nisu uračunati u cijenu)
 • Mikrobiološka analiza (izolacija i karakterizacija gljiva i plijesni)
 • Uzorkovanje i izlazak na teren
 • Laboratorijske aktivnosti (savjetovanje prije izvođenja analiza, priprema uzoraka, izrada izvještaja ispitivanja)