Mehaničke analize

MEHANIČKA ISPITIVANJA METALNIH MATERIJALA

Mehanička ispitivanja standardnih uzoraka i proizvoda dostupna u METRIS-u obuhvaćaju: statičko vlačno ispitivanje, savojno ispitivanje, tlačno ispitivanje, ispitivanje tvrdoće (metodom Vickers), ispitivanje udarne radnje loma Charpyjevim klatnom (batom). METRIS ne vrši strojnu obradu te izrada uzoraka za mehanička ispitivanja (epruveta) mora biti izvršena od strane klijenta. Priprema uzoraka za ispitivanje tvrdoće prema Vickersu (precizno rezanje, kalupljenje u smolu, brušenje i poliranje) može se izvršiti u METRIS-u.
U laboratoriju se provode sljedeće analize: vlačni, tlačni i savojni test, određivanje mehaničkih svojstava metala i drugih materijala, kao što su modul elastičnosti, granica razvlačenja, vlačna čvrstoća i dr., kontrola kvalitete gotovih proizvoda, te analiza tvrdoće metalnih uzoraka malim silama, na mikrolokacijama ili za vrlo tanke uzorke i slojeve

DOSTUPNE METODE MEHANIČKIH ANALIZA
 
  • HRN EN ISO 148-1 (ispitivanje udarne radnje loma pri sobnoj i sniženoj temperaturi, ispitivanje Charpy njihalom – akreditirana metoda)
  • HRN EN ISO 6892-1 (statičko vlačno ispitivanje pri sobnoj temperaturi – akreditirana metoda)
  • HRN EN ISO 7438 (statičko ispitivanje savijanjem)
  • DIN 50106 (statičko ispitivanje na tlak)
  • HRN EN ISO 8492 (cijevi: ispitivanje sploštavanjem)
  • HRN EN ISO 6507-1 (ispitivanje tvrdoće i mikrotvrdoće prema Vickersu – akreditirana metoda)
  • HRN EN ISO 9015-2 (ispitivanje mikrotvrdoće zavarenih spojeva)
  • HRN EN ISO 2639 (ispitivanje dubine nitrokarburiranja i površinski otvrdnutih metalnih materijala)
  • HRN EN ISO 9606-1 (provjera osposobljenosti zavarivača - zavarivanje taljenjem, ispitivanje zavarenih spojeva savijanjem)