10.03.2020

5th CAPuS meeting

Uslijed izbijanja pandemije COVID-19, planirani 5. partnerski sastanak projekta nije bilo moguće organizirati u Vigu u Španjolskoj, već je isti održan putem videokonferencije uz sudjelovanje svih partnera.

Program