27.06.2019

Aktivne web, Facebook i Twitter stranice projekta ASTERIS

U sklopu provedbe komunikacijskih aktivnosti projekta Adaptation to Saltwater inTrusion in sEa level RIse Scenarios – ASTERIS, financiranog iz Programa prekogranične suradnje Interrreg Italija – Hrvatska za programsko razdoblje 2014-2020, formirane su web, Facebook i Twitter stranice kao platforma za kontinuiranu objavu informacija o projektu, predmetnoj tematici i aktualnim događajima te planiranim i realiziranim ciljevima projekta.

www.italy-croatia.eu/asteris
www.facebook.com/Project-ASTERIS-619542138549002
https://twitter.com/AsterisProject