27.06.2019

Aktivne web i Facebook stranice projekta WATERCARE

U sklopu provedbe komunikacijskih aktivnosti projekta Water management solutions for reducing microbial environment impact in coastal areas - WATERCARE, financiranog iz Programa prekogranične suradnje Interrreg Italija – Hrvatska za programsko razdoblje 2014-2020, formirane su web i Facebook stranice kao platforma za kontinuiranu objavu informacija o projektu, predmetnoj tematici i aktualnim događajima te planiranim i realiziranim ciljevima projekta.

 

www.italy-croatia.eu/watercare

https://www.facebook.com/Project-Watercare-359794938002048