01.09.2015

Aktualni natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava za inovacije

Trenutno su otvoreni sljedeći natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava za inovacije:

Eurostars - program za istraživanje i razvoj nastao kao zajednička inicijativa EUREKA-e i Europske komisije. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice. Glavni partner na projektu mora biti malo ili srednje trgovačko društvo koje se bavi istraživanjem i razvojem (R&D performing SME). Najmanje 50% aktivnosti treba provoditi partner koji je R&D performing SME. Ostali partneri na projektu moraju biti mala ili srednja poduzeća.

Rok za predaju projektnih prijedloga na sljedeći natječaj je 17. rujna 2015. do 20.00 h.

SME Instrument - natječaj u okviru programa Obzor 2020, namijenjen visoko inovativnim malim i srednjim poduzećima s velikim potencijalom rasta, koja imaju globalne ambicije da drastično promijene postojeće stanje na tržištu. SME Instrument provodi se u tri faze, s ciljem preobrazbe distruptivnih ideja u konkretna, inovativna rješenja s europskim i/ili globalnim utjecajem.

Rok za predaju projektnih prijedloga (cut-off date) na sljedeći natječaj je 17. rujna 2015.

Fast Track to Innovation (FTI) - natječaj namijenjen organizacijama koje su razvile inovacije koje su gotovo spremne za tržište, te je otvoren svim tipovima sudionika (male i srednje tvrtke, velike kompanije, istraživačke organizacije). Cilj je inicijative FTI pojačati učešće industrije i malih i srednjih poduzeća u projektima Obzora 2020, te općenito povećati broj organizacija koje se prvi put prijavljuju  na natječaje iz Obzora 2020.

Rok za predaju projektnih prijedloga (cut-off date) na sljedeći natječaj je 1. prosinca 2015.