19.01.2015

Djelatnici METRIS-a sudjelovali na radionici s temom: "Državne potpore i modeli CEKOM-a u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

Dana 15. i 16. siječnja 2015. godine, djelatnici METRIS-a sudjelovali su na radionici koju je organiziralo Ministarstvo gopodarstva RH, a na temu "Državne potpore i modeli CEKOM-a u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".

Usvajanjem Operativnih programa za financijsko razdoblje Europske unije 2014.- 2020., završena je faza programiranja te su određeni okviri za korištenje dostupnih alokacija ESI fondova u budućoj financijskoj perspektivi. Ministarstvo gospodarstva, u okviru Operativnog programa ,,Konkurentnost i kohezlja", kroz specifični cilj: ,,Jačanje djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja", za jednu od glavnih aktivnosti i mjera odredilo je uspostavu Centara Kompetencija (CEKOM-a) na području RH.

Centri kompetencija predstavljaju pravne subjekte vođene industrijskim fokusom i potrebama, koji osiguravaju potporu (pružanjem usluga, ljudskih resursa i istraživačko-razvojne infrastrukture) te će se koristiti kao specijalizirani i samoodrživi subjekti koji primarno odgovaraju na industrijske potrebe za istraživanje i razvoj, a posebno namijenjeni pružanju potpore MSP-ovima kojima nedostaju unutamji kapaciteti za istraživanje i razvoj: te provedbu zajedničkih IRI projekata vođenih od strane poduzetnika, u skladu s hrvatskom Strategijom pametne specijalizacije.

Cilj radionice bio je upoznati trenutno identificirane nositelje projektnih ideja potencijalnih Centara kompetencija sa modelima uspostave Centara kompetencija usklađenim sa novim pravilima državnih potpora, mogućnostima financiranja istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija iz ESI fondova u financijskom razdoblju 2014. - 2020. kroz alokacije namijenjene Ministarstvu gospodarstva, te omogućiti svim identificiranim nosiocima konzultacije sa timom ministarstva gospodarstva i tima tehničke podrške koju kroz Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU pružaju eksperti po pitanju državnih potpora i pripreme projekata iz Poljske. Takoder, djelatnici METRIS-a su na radionici informirani o budućim koracima i vremenskim rokovima za razradu projektnih ideja te objavu natječaja od strane Ministarstva gospodarstva.