26.09.2008

Dogovor oko početka realizacije projekta MET.RI.S.

Direktor IDA-e Darko Lorencin i voditeljica projekta MET.RI.S. Tea Rosanda, 24. rujna 2008. boravili su u Provinciji Venecija, koja je partner u predstojećoj realizaciji navedenog projekta. Predstavnici IDA-e susreli su se sa Giuseppeom Scaborom, pročelnikom Odjela za proizvodne aktivnosti, poljoprivredu te međuregionalnu i međuregionalnu suradnju. Tema sastanka bila je upoznavanje partnera sa slijedom aktivnosti implementacije projekta te dogovor oko predstojećeg kick off sastanka. Također, bilo je riječi i o mogućnostima suradnje Provincije Venecija i Istarske županije na području poljoprivrede, brodogradnje i turizma.