16.06.2018

Edukacija za uspostavljanje sustava kvalitete prema novoj normi HRN EN ISO/IEC 17025

Naša djelatnica Vedrana Špada sudjelovala je od 14. do 16. lipnja 2018. na 7. Savjetovanju "Iskustva u primjeni norme HRN EN ISO/IEC 17025" u Crikvenici, na kojem je zadnji dan održana edukacija za upravitelje kvalitete ispitnih laboratorija o uspostavljanju sustava prema smjernicama nove norme HRN EN ISO/IEC 17025. Norma je izmijenjena iz temelja prema novim trendovima i zahtjevima procesa s kojima se moderni laboratoriji suočavaju a uključuje i smjernice nove norme HRN EN ISO/IEC 9001, načela uredbe o zaštiti osobnih podataka GDPR, te temelji svoje učinke na upravljanju rizicima.

Akreditacija prema novoj normi te tranzicija koju METRIS treba izvršiti dokaz je o osposobljenosti i sposobnosti laboratorija u isporučivanja najkraćem roku točnih rezultata ispitivanja klijentima, rezultata važećih u čitavom svijetu. METRIS se može pohvaliti da je nositelj akreditacije svojih metoda ispitivanja već 7 godina te svakako će i tranziciju na novi sustav izvršiti u primjerenom roku, a ova edukacija je bila prvi korak prema zadanom cilju.