10.09.2013

Evaluacija faze 2 prijava za Program provjere inovativnog koncepta (PoC) u tijeku

Po završetku javnog poziva 5. kruga natječaja programa Provjere inovativnog koncepta zaprimljene su 253 prijave projekata koji su prekontrolirani od strane Prepoznatih centara (za Istarsku županiju to je IDA) i od strane BICRO-a. 226 natjecatelja čiji su projekti administrativnom provjerom zaprimljenih prijava zadovoljili kontrolnu listu ušli su u FAZU 2 pune evaluacije, a preostalih 28 natjecatelja čija je kontrolna lista negativna su odbijeni.

Evaluacija faze 2 prijava za PoC 5 održavat će se tijekom rujna i listopada, a sjednice evaluacijskog odbora započele su jučer, kada su i evaluirana ukupno četiri projekta iz Istre, a u čemu je sudjelovala i IDA.

Obavijest o ishodu pune evaluacije, natjecatelji će dobiti nakon što svi projekti budu evaluirani - kako je najavljeno, u drugoj polovici listopada.