07.09.2010

Finalizirana aplikacija za akreditaciju Metrisovih laboratorija

U utorak, 7. rujna 2010., u prostorijama Centra za istraživanje metala Istarske županije - METRIS, održan je radni sastanak na kojemu je finalizirana aplikacija za akreditaciju Metrisovih laboratorija za normu HRN EN ISO/IEC 17025  pri Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji.

Sam postupak akreditacije traje više mjeseci te se očekuje dovršetak postupka do kraja kalendarske godine.