12.03.2012

IDA u provedbi programa Provjere inovativnog koncepta (PoC) BICRO-a

Vladina agencija potpisala Sporazum s novim prepoznatim centrima vezano uz provođenje programa PoC za koji je objavljen četvrti javni poziv za podnošenje prijava

U Zagrebu, 12. ožujka  2012. u prostorijama  Poslovno √¢‚Ǩ‚Äú inovacijskog centra Hrvatske √¢‚Ǩ‚Äú BICRO potpisan je Sporazum o međusobnim pravima i obvezama s novim prepoznatim centrima vezano uz provedbu programa Provjere inovativnog koncepta √¢‚Ǩ‚Äú PoC (engl. Proof of Concept) za koji je objavljen četvrti javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje inicijalne faze inovativnih znanstveno-poduzetničkih projekata  Prepoznati centri imaju vrlo važnu ulogu u provedbi PoC programa budući ostvaruju prvi kontakt  s potencijalnim natjecateljima kojima pomažu u pripremi  projekata kao i u postupku prijave.  Zbog  velikog odaziva natjecatelja i bolje regionalne pokrivenosti  BICRO je odlučio  povećati  broj prepoznatih centara čime bi u jednakoj mjeri bile zastupljene sve regije/županije na području Republike Hrvatske, a natjecateljima omogućen lakši,  kraći i jednostavniji put od prijavljivanja do realizacije projekta.

Sporazum je potpisao Dalibor Marijanović, direktor BICRO-a i čelnici  prepoznatih centara dr. sc. Boris Sabatti , direktor Istarske razvojne agencije √¢‚Ǩ‚Äú IDA d.o.o.; mr. sc. Marijan Ožanić,  direktor Razvojne agencije Zagreb √¢‚Ǩ‚Äú TPZ d.o.o.; gospođa Sanja Peričić, direktor  Razvojne agencije zadarske županije √¢‚Ǩ‚Äú ZADRA d.o.o. i  dr. sc.  Bojan Pečnik, direktor Tehnološko inovacijskog centra Međimurje d.o.o. (TICM).

Dalibor Marijanović direktor BICRO-a naglašava: "Dodana vrijednost PoC programa je u tome da osim što financira razvoj novih inovacija povećava  sposobnost naših poduzeća da svoju ideju pretoče u kvalitetan investicijski projekt u potrazi za investitorom.  Na taj način PoC  služi kao instrument za učenje naših korisnika, poduzetnika i znanstvenika, koji uz pomoć profesionalaca iz prepoznatih centara  brže i  lakše  mogu osmisliti svoj projekt ".

Program PoC financiraju Vlada Republike Hrvatske i Svjetska banka, a pokrenut je u suradnji s partnerima: Uredom za transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Znanstveno-tehnologijskim parkom Sveučilišta u Rijeci √¢‚Ǩ‚Äú SteP Ri, Tehnološkim parkom Varaždin, Tehnološko-inovacijskim centrom Međimurje u okviru Regionalne razvojne agencije Međimurje √¢‚Ǩ‚Äú REDEA, TERA Tehnopolisom iz Osijeka i Uredom za transfer tehnologije  Sveučilišta u Splitu.

Program bespovratnim sredstvima u iznosima od 35.000 do 350.000 kuna po projektu financira provjeru i zaštitu intelektualnog vlasništva, demonstraciju tehničke izvedivosti i izradu funkcionalnog prototipa. Iz Programa je moguće financirati do 75% ukupnih troškova, a preostali dio natjecatelj treba osigurati iz vlastitih ili drugih izvora.

Smisao provjere inovativnog koncepta je utvrditi tehničke karakteristike i komercijalni potencijal rezultata istraživanja čime će se premostiti jaz između istraživanja i razvoja i tržišta. Program podupire predkomercijalne aktivnosti istraživača i poduzetnika na putu razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, s ciljem pružanja potpore u ranoj fazi razvoja inovacije, kako bi se pomogao i usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije u kasnijoj fazi.