24.01.2013

Inicijalni sastanak ''Leadership'' grupe klastera konkurentnosti za sektor brodogradnje

U organizaciji Ministarstva gospodarstva, Uprave za konkurentnost i investicije, održan je inicijalni sastanak ''Leadership'' grupe klastera konkurentnosti za sektor brodogradnje na kojemu je formirana radna skupina za razvoj klastera; predstavljen je koncept umrežavanja, zajedničke komunikacije i nastupa članica klastera konkurentnosti s ciljem razvoja i povećanja konkurentnosti sektora i mogućnosti korištenja EU fondova u Financijskoj perspektivi 2014. - 2020. Također, dogovoren je tijek daljnjih aktivnosti.

Temeljni razlog zbog kojeg se krenulo u pravcu razvoja klastera konkurentnosti proizlazi iz činjenice niske konkurentnosti hrvatske ekonomije te visokih regionalnih dispariteta unutar Republike Hrvatske. S obzirom na nastojanje da svoje gospodarstvo i tržište integrira u globalni kontekst, Republika Hrvatska mora osigurati uvjete da se svi dijelovi zemlje mogu natjecati u tom okružju. Nadalje, unatoč široko prihvaćenom mišljenju da je različitost hrvatskih regija s prirodnoga, geografskog, društvenog, gospodarskog i političkog aspekta veliko bogatstvo za državu, te prednosti još uvijek nisu uspješno iskorištene niti se njima upravlja na odgovarajući način. Iskustvo Europske unije pokazuje kako je najbolji instrument za sektorsku specijalizaciju i jačanje konkurentnosti nacionalnog gospodarstva uspostava sektorskih klastera koji imaju potencijal biti konkurentni na globalnom tržištu.

Na sastanku u dvorani Ministarstva gospodarstva sudjelovali su predstavnici javnog, privatnog i znanstveno-istraživačkog sektora, na principu ''Triple Helix'' umrežavanja radi povećanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, učinkovite upotrebe resursa i iskorištavanja teritorijalnog kapitala koji Republika Hrvatska posjeduje.