06.07.2020

Internet stranica METRIS-a usklađena s pravilima digitalne pristupačnosti

Ustanova METRIS je svoju web stranicu prilagodila zahtjevima Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća, na način da je korisnicima omogućeno da odabirom widgeta za pristupačnost i upotrebom alata podešavaju digitalne sadržaje kako bi ih učinili jasnijima i čitljivijima.

Ažurirana Izjava o pristupačnosti dostupna je u izborniku glavne navigacije.