13.06.2013

Javni poziv BICRO-a

Petim pozivom za sufinanciranje inicijalne faze inovativnih znanstveno-poduzetničkih projekata kroz Program provjere inovativnog koncepta pozivaju se zainteresirani koji zadovoljavaju uvjete javnog poziva da prijave svoje projekte preko sustava ONLINE prijava koji je dostupan na adresi onlineprijave.bicro.hr. Upute za podnošenje prijava dostupne su u korisničkom sučelju ONLINE sustava.

Detaljne informacije o Programu PoC i uvjetima sufinanciranja nalaze se u «Priručniku za operativne postupke programa provjere inovativnog koncepta za poduzetnike» i «Priručniku za operativne postupke programa provjere inovativnog koncepta za znanstvenike i istraživače». Priručnici i ostala dokumentacija dostupni su na mrežnim stranicama Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske BICRO (www.bicro.hr) i Prepoznatih centara zaduženih za provedbu Programa provjere inovativnog koncepta:

* Molimo natjecatelje da uvaže da CIRTT radi isključivo s Natjecateljima koji dolaze od strane znanstvenih organizacija. Prijave koje dolaze od malih i srednjih poduzetnika ljubazno upućujemo da se jave na kontakte drugih Prepoznatih centara.

Sveučilište u Zagrebu Trg maršala Tita 14, 10 000 Zagreb Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije* (Centar se nalazi na lokaciji Zvonimirova 8) Kontakt osoba: Davor Plavšić T: 01 46 98 164 E: dplavsic.@unizg.hr http://cirtt.unizg.hrInstitut Ruđer Bošković Bijenička cesta , 10 000 Zagreb Kontakt osoba: Marijana Klasnić Kožar T: 01 45 71 342 E: marijana.klasnic.kozar@irb.hr www.irb.hr

Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o. Dragutina Golika 63, Zagreb Kontakt osoba: Aleksandar Grozdanić T: 01 3667 149 E: s.grozdanic@raza-tpz.hr

www.raza-tpz.hr

Tehnološki park Varaždin d.o.o. Zagrebačka 89, 42 000 Varaždin Kontakt osoba: Karlo Kukec T: 042 50 00 51 E: info@tp-vz.hr www.tp-vz.hr

Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Zona male privrede 5, 34550 Pakrac Kontakt osoba: Darian Husko T: 034 290 650 E: darian.husko@gmail.com

www.pc-pakrac.hr

Tehnološko Inovacijski Centar Međimurje d.o.o. (TICM). Bana Josipa Jelačića 22, 40 000 Čakovec Kontakt osoba: Ivan Plačko T: 040 39 55 42 E: ivan.placko@ticm.hr

http://tic.redea.hr

Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o. Slavka Krautzeka 83A, 51 000 Rijeka Kontakt osoba: mr.sc. Neven Tamarut T: 051 26 59 63 E: step-ri@uniri.hr  www.step.uniri.hr

Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o. Mletačka 12, 52100 Pula Centar za istraživanje metala Istarske županije – METRIS (Centar se nalazi na lokaciji Zagrebačka 30, Pula) Kontakt osoba: Tea Rosanda T: 052 388 110 E: tea.rosanda@ida.hr www.ida.hr

ZADRA – Razvojna agencija zadarske županije d.o.o. Grgura Budislavića 99, 23 000 Zadar Kontakt osoba: Katarina Colić T: 023 492 880 E: katarina.colic@zadra.hr www.zadra.hr

Sveučilište u Splitu, Ured za transfer tehnologije Centar za znanstveno-tehnologijski razvitak Livanjska 5, 21 000 Split (Ured se nalazi u Sveučilišnoj knjižnici, R. Boškovića 31, Split) Kontakt osoba: Boško Ljubenkov T: 021 566 882 E: poc@utt.unist.hr www.utt.unist.hr

TERA TEHNOPOLIS d.o.o., Trg Ljudevita Gaja 6, 31 000 Osijek, Kontakt osoba: Ana Nikšić T: 031 25 10 00 E: ured@tera.hr  www.tera.hr

Poduzetnički inkubator BIOS J.J. Strosmayera 341, 31000 Osijek Kontakt osoba: Bela Ikotić T: 031 209 955 E: bela.ikotic@inkubator.hr

www.inkubator.hr

Rokovi za prijavu projekata u Program provjere inovativnog koncepta: • rok za predaju pretprijava je 30. lipnja 2013. godine • natjecatelji čije su pretprijave pozitivno ocijenjene od strane Prepoznatog centra imaju rok za izradu i predaju potpunih prijava do 21. srpnja 2013. godine

Natjecatelji koji su u prethodnom četvrtom krugu Programa PoC bili uvršteni u rang listu ali zbog nedostatka raspoloživih sredstava nije rezultiralo sklapanjem ugovora o sufinanciranju, mogu zatražiti prijenos bodova u nadolazećem petom krugu prijava za Program PoC.Napominjemo kako će isti projekti zbog značajnog vremenskog odmaka biti iznova evaluirani u skladu s propisanim poslovno financijskim kriterijima.

Ukoliko su navedeni natjecatelji zainteresirani za prijenos bodova u peti krug, molimo da iskažu interes putem maila: poc@bicro.hr do 30. lipnja 2013. godine te će naknadno biti obaviješteni o daljnjim procedurama. U predmetu maila potrebno je navesti 'Prijenos bodova', a u sadržaju naziv natjecatelja, naziv projekta i šifru projekta.

BICRO će vrjednovati zaprimljene prijave projekata u petom krugu Programa provjere inovativnog koncepta te o ishodu obavijestiti Natjecatelje putem Prepoznatih centara za provedbu Programa provjere inovativnog koncepta. Davatelj potpore je BICRO.

Financijska sredstva u ukupnom iznosu od 10.000.000 kuna raspoloživa za odobrene projekte temeljem ovog Javnog poziva osigurana su iz zajma Svjetske banke za Drugi Projekt tehnologijskog razvoja (STP II). Ugovori o sufinanciranju projekata odabranih u petom krugu potpisivati će se ovisno o dostupnim sredstvima financiranja.