07.03.2016

Javni poziv za prijavu projekata za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2016. godinu

Na temelju Zaključka o raspisivanju Javnog poziva za prijavu projekata za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2016. godinu (KLASA: 402-01/16-01-07, URBROJ: 2163/1-01/8-16-2 od 01.03.2016.) Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije raspisuje

JAVNI POZIV za prijavu projekata za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2016. godinu

JAVNI POZIV (pdf) - cijeli sadržaj

OBRASCI (doc)  Obrazac 1 - Zahtjev za dodjelu nepovratne potpore za početak poslovanja – samozapošljavanje u 2016. godini Obrazac 2 – Zahtjev za dodjelu nepovratne potpore za ulaganje u standarde kvalitete u 2016. godini Obrazac 3 - Zahtjev za dodjelu nepovratne potpore za nabavu nove opreme u 2016. godini Obrazac 4 - Zahtjev za dodjelu nepovratne potpore za sufinanciranje energetskih pregleda i energetskog certificiranja zgrada i građevina u vlasništvu malih i srednjih poduzeća te obrta u 2016. godini Obrazac: Izjava o korištenim potporama male vrijednosti.