28.10.2020

METRIS i Festival znanosti 2020

Premda je Festival znanosti 2020, koji se nakon prve odgode trebao održati u listopadu, potpuno otkazan za ovu 2020. godinu uslijed COVID-19 pandemije, METRIS je materijale koje je pripremio na temu festivala "Kultura u znanosti" odlučio donirati pulskim školama i ustanovama koje se bave obrazovanjem i popularizacijom znanosti. Tako su plakate naslovljene „STEM bonton“ i „Kultura u praktikumu“ djelatnice METRIS-a već dostavile u Gimnaziju Pula, Medicinsku školu Pula, Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, Centru za popularizaciju znanosti Istarske županije te OŠ Veruda Pula. Darovani plakati krasiti će zidove učionica i praktikuma navedenih škola te kroz učenicima blizak način približiti im ovu važnu temu.