10.01.2020

METRIS je uspješno nabavio i testirao opremu za WQIS na lokaciji Ušća rijeke Raše

U prosincu 2019. uspješno je završen postupak javne nabave putem kojeg je METRIS nabavio SUSTAV ZA AUTOMATSKI NADZOR MIKROBIOLOŠKOG OPTEREĆENJA VODE (oprema, senzori) te ga je u potpunosti testirao na lokaciji. Sustav će se koristiti pri provedbi aktivnosti u projektu WATERCARE Water management solutions for reducing microbial environment impact in coastal areas programa: Interreg V-A Italija - Hrvatska 2014.-2020. broj ugovora o sufinanciranju: 10044130.  Oprema  za provedbu projektnih aktivnosti na ušću rijeke Raše, WQIS sustav za ispitivanje kakvoće vode i kontrolna točka s automatskim uzorkovanjem i dojavnim sustavom koji alarmira onečišćenje uzrokovano bakterijama, namijenjena je za postavljanje na lokaciji Crpne stanice Štalije koja je pod ingerencijom Hrvatskih voda koje su zajedno s METRIS-om također partner u provedbi ovog projekta. Međutim prema naputku Hrvatskih voda senzorika će se postaviti nizvodno od Crpne stanice Štalije prema ušću kako bi obuhvatila vode potoka Krapanj te dala još bolji uvid u kakvoću mora za kupanje radi mikrobiološkog onečišćenja koje u Raški zaljev dovodi Rijeka Raša za vrijeme kiša odnosno visokih vodostaja. U veljači i ožujku 2020. slijedi montaža opreme uz edukaciju korisnika te prvo uzorkovanje i analiza kako bi sustav bio u potpunosti spreman i funkcionalan za ovogodišnju kupališnu sezonu.