25.05.2015

METRIS predstavljen na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji projekta SMARTINNO

U Hotelu Park Plaza Histria, u Puli se od 21. do 23. svibnja 2015. godine, odvijala međunarodna znanstvena konferencija "European Union Future Perspectives: Innovation, Entrepreneurship and Economic Policy". Konferenciju je održana u sklopu EU projekta SMARTINNO, a u organizaciji Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Istarske razvojne agencije (IDA d.o.o.).    Tijekom konferencije, kroz 15 sesija predstavljeno je više od stotinu znanstvenih radova na teme inovacija i poduzetništva, s naglaskom na društveno poduzetništvo i društvene inovacije te inovacije u turizmu. Brojni radovi bavili su se tematikom efekata ekonomske politike u kontekstu budućih perspektiva razvoja Unije, a predstavili su ih znanstvenici iz čitave Europe.

Prvog dana konferencije predstavljene su i aktivnosti i projekti METRIS-a, a okupljenima je prezentaciju održala Vedrana Grozdanić, djelatnica kemijskog odjela.