29.11.2013

METRIS predstavljen u sklopu seminara "Zavarivanje i sigurnost na radu"

METRIS - Centar za istraživanje materijala Istarske županije, predstavljen je u sklopu seminara "Zavarivanje i sigurnost na radu", organiziranog od strane Društva za tehniku zavarivanja Istra.

Seminar je održan u četvrtak 28. studenog 2013., u prostorima HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE - ŽK PULA.