26.03.2018

METRIS sudjelovao na manifestaciji ''Dani otvorenih vrata'' Politehnike Pula

Dana 23. ožujka 2018. godine djelatnici Ustanove METRIS sudjelovali su na 4. Danima otvorenih vrata Politehnike Pula gdje su prezentirali rad Ustanove, mogućnost provođenja prakse, ali i mogućeg budućeg zapošljavanja sadašnjim i budućim studentima Politehnike Pula. Politehnika Pula godinama kontinuirano surađuje sa Ustanovom METRIS te svake godine studenti tog učilišta provode stručne prakse u laboratorijima METRIS-a, dobivaju uvid u rad instrumenata te imaju i mogućnost provođenja vježbi iz određenih kolegija tokom svog studija kao i izvođenja svojih završnih radova.

 

FOTO: Politehnika Pula, TV NOVA PULA

Više iz medija možete pogledati ovdje:

https://www.politehnika-pula.hr/politehnika_info/novosti?@=2a2la#news_63787

http://ipress.rtl.hr/istra/54558-dani-otvorenih-vrata-na-politehnici-pula-predstavljanje-svih-studijski-programa-i-pogodnosti

TV NOVA PULA video: https://www.youtube.com/watch?v=GqY_CA06GD0