13.09.2019

METRIS u postupku tranzicije sustava upravljanja kvalitetom na nova izdanja krovnih ISO normi

Kako su u akreditiranim ispitnim laboratorijima uslijed promjena krovnih ISO normi 9001 i 17025 trenutno u postupku tranzicijski periodi prilagodbe sustava upravljanja kvalitetom, METRIS-ovi djelatnici se kontinuirano educiraju i usavršavaju kako bi taj prijelaz prošao što uspješnije. U listopadu slijedi redoviti nadzor Hrvatske akreditacijske agencije pri kojem će METRIS pokušati prijeći na novo izdanje norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 integrirajući sve značajke nove norme ISO 9001:2015. Upraviteljica kvalitete Vedrana Špada sudjelovala je 11. rujna 2019. u Zagrebu na naprednom tečaju Hrvatskog mjeriteljskog društva s tematikom HRN EN ISO/IEC 17025:2017 – nova norma za osposobljenost laboratorija, seminaru koji je namijenjen voditeljima akreditiranih ispitnih laboratorija i kojemu je cilj bio polaznicima omogućiti razumijevanje strukture nove norme i glavnih promjena u zahtjevima te razumijevanje novog pristupa aktivnostima laboratorija utemeljenih na analizi rizika. Obrađene teme radionice bile su: struktura norme HRNE EN ISO/IEC 17025:2017 te glavne promjene koje ona donosi; akreditacija i nova norma HRN EN ISO/IEC 17025:2017; planiranje i pokretanje tranzicije; novi zahtjevi te važne promjene u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji. Zasigurno će usvojena znanja s ovog seminara omogućiti ostvarenje zadanog plana prilagodbe novim zahtjevima vodeći računa o tome da se u prijelaznom razdoblju održi sukladnost s normom HRN EN IS/IEC 17025:2007. Laboratorij METRIS je već prešao na novi sustav upravljanja kvalitetom te je ovakav seminar dao doprinos upravo svojevrsnoj integraciji i kontroli je li sve napravljeno prema pojedinim specifičnim novim zahtjevima.