23.10.2013

METRIS uključen u realizaciju video prezentacije „Beneath the surface of mimetic retouching“

U sklopu prve međunarodne konferencije o retuširanju slika  - I ENCONTRO INTERNACIONAL DE REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DE BENS CULTURAIS, održanoj 18. listopada 2013. u portugalskom gradu Porto, održanoj u organizaciji doktora Frederica Henriquesa, docenta u restauratorskim školama: Escola Profissional e Artística Árvore u Portu i Escola Profissional de Recuperação do Património de Sintra u Lisabonu te restauratorice Ana Bailao, doktorantice na Universidade Católica Portuguesa, predstavljena je video prezentacija Beneath the surface of mimetic retouching, u čijoj je izradi sudjelovao i METRIS.

U suradnji s Hrvatskim restauratorskim zavodom te Umjetničkom akademijom Sveučilišta u Splitu, u METRIS-u je proveden niz istraživanja na uzorcima slike na platnu, čiji su rezultati predstavljeni u navedenoj prezentaciji, a poslužili su restauratorima u odabiru tehnike i metode retuširanja nedavno restaurirane slike Francesca Fedrigazzija u Splitu.

Na konferenciji je sudjelovalo  više do stotinu profesionalnih restauratora, a video prezentaciju puštena u live streamu odgledalo je više od 800 restauratora.

Video prezentaciju moguće je pogledati na linku: http://marjan.fesb.hr/~mcvetkov/sandra/porto2013/Presentation_Recording.mov 

E-knjigu sažetaka moguće je prelistati na linku ARVORE Escola Artística e Profissional, Porto, Portugal, u kojoj se konferencija održala: http://www.arvore.pt/