13.12.2019

Naša djelatnica Vedrana Špada uspješno obranila doktorsku disertaciju

Danas je na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci svoju doktorsku disertaciju pod nazivom „Priprava nanokompozita iz ugljikovih nanocijevi Al-legure visokotlačnim lijevanjem“ obranila naša cijenjena djelatnica Vedrana Špada.

Pod mentorstvom doc.dr.sc. Dariom Iljkićem sa Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, komentorstvom izv.prof.dr.sc. Ivanom Brnardićem sa Metalurškog fakulteta u Sisku Sveučilišta u Zagrebu te u suradnji sa ljevaonicom i zaposlenicima CIMOS Grupe, kolegica Špada je dugogodišnje istraživanje nanocijevi u aluminijskim legurama pretočila u uspješan doktorski rad te se veselimo što će svoje znanje primijeniti u radu naših laboratorija.

Ovim putem čestitamo našoj dr.sc. Špada u ime kolektiva METRIS-a te zahvaljujemo na dugogodišnjem trudu i radu u našoj Ustanovi!