04.03.2019

NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA

Temeljem članka 19. Statuta Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS, Upravno vijeće Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS raspisuje sljedeći:

 

 

 

NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA

Stručni/a suradnik/ca – tajnik/ca ustanove METRIS na određeno vrijeme

(1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme)

 

Uvjeti:

·         magistar ili VSS upravnog, pravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera,

·         najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

·         poznavanje najmanje dva strana jezika, preferencijalno engleskog i talijanskog jezika u govoru i pismu,

·         poznavanje rada na računalu,

·         vozačka dozvola B kategorije,

·         razvijene komunikacijske vještine,

·         sklonost timskom radu.

 

Prednost ostvaruju kandidati koji posjeduju:

·         iskustvo u projektnom planiranju, provedbi i izvještavanju,

·         iskustvo u izradi financijskih planova i elaborata,

·         razvijene organizacijske sposobnosti,

·         aktivno znanje više svjetskih jezika.

 

U natječaju mogu sudjelovati osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima.

 

Uz potpisanu pismenu prijavu, potrebno je priložiti:

·         dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

·         životopis,

·         domovnicu,

·         osobnu iskaznicu, obostrani preslik,

·         elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

·         dokaz o poznavanju stranih jezika ili potpisana izjava kandidata,

·         dokaz o poznavanju rada na računalu ili potpisana izjava kandidata,

·         dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije.

Svi podaci uz prijavu moraju biti dokumentirani izvornim dokumentima ili njihovim preslikama, uz obvezu kandidata da prije izbora predoči izvornike na uvid.

 

Kandidati su dužni u životopisu detaljno opisati poslove koje su do sada radili kako bi se moglo utvrditi ispunjavaju li propisani uvjet radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor, a po potrebi i na provjeru praktičnog rada na određenim poslovima.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Ugovor o radu na određeno vrijeme s odabranim kandidatom sklapa se u trajanju od 24 mjeseca uz probni rok 6 mjeseci.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se osobno ili preporučenom poštom najkasnije do dana 13.03.2019. godine do 11:00 sati, i to bez obzira na način dostave, na adresu:

 

Ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS

Zagrebačka 30

52100 Pula

(uz naznaku „Za natječaj“).

 

 

U Puli, 04.03.2019.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Tamara Kiršić