03.02.2015

Nova regulacija prometa u OB Pula na lokaciji Zagrebačka 30

Od srijede 4. veljače 2015., na snazi je nova regulacija prometa u OB Pula na lokaciji Zagrebačka 30. Naime, zbog radova na izgradnji, zatvara se dosadašnji ulaz u Bolnicu na lokaciji Zagrebačka, koji postaje ulaz za Gradilište.

Otvara se novi, privremeni ulaz smješten 50 metara prije dosadašnjeg - ako se promatra iz smjera grada. Na navedenom ulazu radnim danom, od 6 do 14 sati, postavit će se radnik - zaštitar koji će vršiti kontrolu ulaza i izlaza vozila.

Promet vozilima na lokaciji Zagrebačka obustavlja se u potpunosti do daljnjega.

Ulaz vozilima dozvoljava se:

  • Za vozila hitne medicinske pomoći;
  • Za vozilo saniteta Istarskih domova zdravlja
  • Za dostavna i ostala vozila OB Pula (prijevoz robe i pacijenata)
  • Za teško pokretne i nepokretne pacijente koji su korisnici zdravstvenih usluga OB Pula uz napomenu da je mogućnost parkiranja vozila u krugu Bolnice znatno reducirana ali i nesigurna.

Sva nepropisno parkirana vozila u krugu Zagrebačke bit će uklonjena o trošku vlasnika. OB Pula ne odgovara za nikakvu eventualno nastalu štetu. U nastavku grafički prikaz nove regulacije prometa. Žutom bojom označene su ceste unutar lokacije na kojima je dozvoljeno prometovanje.