16.01.2015

Obavijest o osnivanju Ustanove METRIS

Od 16. siječnja 2015. godine METRIS više ne posluje u sastavu Istarske razvojne agencije (IDA) d.o.o., odnosno da od navedenog datuma djeluje kao Ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS, u vlasništvu Istarske županije i IDA-e.

Osnovni podaci Ustanove METRIS su sljedeći:

NAZIV: Ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS ADRESA: Zagrebačka 30, 52100 Pula OIB: 38887774704 IBAN: HR5624070001100422529

Način i uvjeti poslovanja, kao i telefonski kontakti ostaju nepromijenjeni, a na nove e-mail i web kontakte vrši se automatsko preusmjeravanje.