02.12.2019

Obilježavanje 10 godina djelovanja METRIS-a

Dana 02.12.2019. održana je konferencija za medije kao najava programa obilježavanja 10 godina djelovanja METRIS-a, u početku kao odjela za istraživanje i razvoj Istarske razvojne agencije, a od kraja 2014. godine kao samostalne ustanove. Medijima su se obratili ravnatelj dr.sc. Daglas Koraca i predstavnice osnivača - v.d. pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije Elena Božac Čujić i predsjednica Upravnog vijeća METRIS-a, pomoćnica direktora Istarske razvojne agencije Tamara Kiršić. Predstavljene su redovne i projektne aktivnosti Ustanove te razvojni planovi za naredno razdoblje.

U sklopu programa obilježavanja 10 godina rada METRIS-a i 20 godina rada IDA-e u srijedu 11.12.2019. s početkom u 10:00 sati u METRIS-u će se održati tematska prezentacija „Dan istraživanja i razvoja u laboratorijima METRIS-a“ i vođeno razgledavanje laboratorija s prikazom mogućnosti vršenja analiza na raznovrsnim materijalima.

Županijska pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije uputila je čestitke riječima da je METRIS osnovan prije deset godina kao strateški projekt županije s ciljem pružanja podrške gospodarstvu u ispitivanju kvalitete i sastava materijala, razvoja inovativnih ideja, stvaranju novih proizvoda te provedbu projekata istraživanja i razvoja, najprije je oformljen kao poseban odjel za istraživanja i razvoj pri Istarskoj razvojnoj agenciji da bi 2015. godine postao zasebna Ustanova, dodajući da je njegov rad od iznimne važnosti jer predstavlja infrastrukturnu bazu za istraživanja i razvoj novih tehnologija. Predsjednica upravnog vijeća METRIS-a i zamjenica direktora Istarske razvojne agencije, podsjetila je kako je METRIS osmišljen kao projekt s ciljem pružanja usluge istraživanja i razvoja tada ponajprije metalurškoj industriji te da je METRIS rastao kroz godine, aplicirajući stalno na razne projekte kroz koje je kupljena i visokosofisticirana oprema pomoću koje djelatnici pružaju puno širi spektar usluga. Ravnatelj METRIS-a zahvalio je svim djelatnicima METRIS-a koji su u ovih 10 godina dali svoj doprinos razvoju Centra te naglasio je kako METRIS svoje aktivnosti obavlja u tri područja: vrši ispitivanja širokog spektra materijala za potrebe gospodarstva, provodi analize za znanstvena istraživanja i šire znanja u STEM području, te provodi znanstveno-istraživačke projekte.

METRIS ima šest laboratorija (mehaničke, kemijske i biološke) s vrlo vrijednom opremom, namijenjenu analizama materijala u ispitivanju njihovih kemijskih, mehaničkih i strukturnih značajki, nizu detaljnih analiza biološkog materijala te raznim ispitivanjima za arheologe, restauratore i konzervatore. Centar sudjeluje u unaprjeđenju studentskih programa za potrebe Sveučilišta i Veleučilišta te pruža podršku znanstvenom sektoru u području istraživanja i razvoja, gdje surađuje s relevantnim institucijama na nacionalnoj i međunarodnoj razini. METRIS-ov tim ima sedam djelatnika, a lista kupaca kojima pruža usluge broji više od 600 subjekata, uključujući vodeće domaće i strane tvrtke u području farmaceutike, kemijske industrije, brodogradnje, vojne industrije, auto industrije, metaloprerađivačke industrije, prehrambene industrije te ostalih proizvodnih djelatnosti. METRIS obavlja i specifične laboratorijske analize na kulturnom dobru za potrebe arheologa, muzeja, zavoda i restauratora, često na baštini pod zaštitom UNESCO-a. Godišnje se ispita oko 1.800 uzoraka, do sada nije bilo reklamacija, a prosječna ocjena zadovoljstva kupaca je 4,85 od maksimalno 5,00 što dokazuje vrlo visoku kvalitetu rada, opreme te profesionalnost naših kadrova. METRIS je akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025, što dokazuje osposobljenost opreme i kadrova sukladno najvišim međunarodnim standardima kvalitete, pa svoje usluge pružaju i izvan granica Hrvatske. Centar sudjeluje u pisanju, aplikaciji i provedbi europskih projekata istraživanja i razvoja, u suradnji sa znanstveno-istraživačkim i industrijskim partnerima iz Hrvatske i inozemstva. Trenutno ima šest projekata u provedbi, od čega jedan Hrvatske zaklade za znanost, dva Erasmus projekta: CAPUS i 3D FOR VET te tri projekta prekograničnog programa INTERREG V A Italija – Hrvatska: WATERCARE, ASTERIS i AdSWIM, koji su usmjereni u zaštitu i očuvanje kvalitete vodnog dobra, morske vode za kupanje i podzemnih vodospremnika pitke vode. Ukupne vrijednost projekata je oko 6 milijuna eura uz 85 postotno sufinanciranje EU.