11.02.2014

Objavljen poziv za prijavu projektnih prijedloga u program Eurostars

Eurostars program za istraživanje i razvoj zajednička je inicijativa EUREKA-e i Europske komisije kojim upravlja EUREKA program. Obzirom na dugogodišnje uspješno postojanje EUREKA-e Europska komisija odlučila je dati doprinos razvojnim aktivnostima malih i srednjih poduzeća na način da sudjeluje u sufinanciranju do 33 % od javnog udjela sufinanciranja.

 Natjecatelji:

Program je namijenjen malim i srednje velikim poduzećima koji se bave razvojno–istraživačkim aktivnostima. Ne postoje tematska ograničenja, a projekti se mogu aplicirati za bilo koje tehnološko područje pod uvjetom da imaju civilnu svrhu te da obuhvaćaju razvoj novog proizvoda, procesa ili usluga. Kao i kod individualnih EUREKA projekata osnovni kriterij sudjelovanje je minimalno dvije zemlje članice programa Eurostars, a nositelj projekta treba biti istraživačka tvrtka (R&D performing SME), dok ostali partneri mogu biti mala i srednje velika poduzeća. Uloga razvojno istraživačkih malog/ih ili srednjeg/ih poduzeća koje/a sudjeluju u projektu mora biti značajna. Barem 50% ukupnih projektnih troškova vezanih uz aktivnosti R&D moraju ostvariti mala ili srednja R&D poduzeća (R&D performing SMES), no taj postotak ne može uključivati troškove podugovaranje. Prema hrvatskim nacionalnim pravilima, znanstveno-istraživačke institucije mogu se uključiti u projekt s hrvatske strane kao dodatni partner na projektu.

Intenzitet potpore

Maksimalni iznos bespovratne potpore po pojedinom projektu Eurostarsa iznosi ukupno do 50% udjela hrvatskog partnera na projektu ili do 150.000,00 EUR, ovisno što je manje za trajanje projekta do tri godine. Partneri iz drugih zemalja dobivaju potporu iz fondova svojih zemalja sukladno pravilima i procedurama u njihovim zemljama.

Izvor potpore

Projekti Eurostarsa financiraju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske za program EUREKA. Zaduženo tijelo za provedbu programa u Hrvatskoj je BICRO koje pruža financijsku potporu prihvatljivim projektima u skladu sa slijedom na krajnjoj rang-listi evaluacijskog odbora prema važećim prethodno ustanovljenim nacionalnim pravilima financiranja. Na temelju rezultata evaluacije i raspoloživih sredstava BICRO natjecatelju daje ponudu financiranja.

Način prijave i potrebna dokumentacija

Projekti se prijavljuju isključivo preko jedinstvenog internetskog sučelja na www.eurostars-eureka.eu

1. Registracija - kako bi natjecatelji bili u mogućnosti predati svoju projektnu prijavu obvezni su se registrirati na navedenoj stranici

2. Priprema projektne prijave - nakon registracije omogućeno je on-line popunjavanje obrasca prijave

3. Prijava – finalno slanje ispunjenog on-line prijavnog obrasca i propisanih aneksa od strane programa Eurostars najkasnije do zaključenja poziva

4. Nacionalna prijava - Hrvatski natjecatelji obvezni su prema nacionalnim pravilima dostaviti dokumentaciju na nacionalnu evaluaciju u BICRO a upute za obveznu nacionalnu prijavu nalaze se na sljedećem linku.

Dodatne informacije i upute

Službene informacije o prijavi projekata natjecatelji mogu pronaći na službenim stranicama programa Eurostars (Guidelines for Completing an Application i Eligibility guidelines for project applications ) a nacionalna pravila definirana su u BICRO priručniku za program Eurostars koji se nalazi na mrežnim stranicama BICRO-a.

Krajem veljače za zainteresirane hrvatske sudionike planira se organizirati praktična radionica s ciljem upoznavanja pravila programa te nacionalnih procedura. Datum održavanja bit će objavljen naknadno.

Tvrtkama koje žele prijaviti projekt, a nemaju strane partnere BICRO u okviru Europske poduzetničke mreže (EEN) može pomoći u traženju adekvatnih stranih partnera.

Rok za podnošenje prijava:

13.03.2014. do 20:00 h

Više informacija ovdje.