30.12.2021

Objavljena publikacija projekta AdSWiM

U posljednjem broju Interdisciplinarnog časopisa "Hrvatske vode" u prosincu 2021. objavljen je članak o AdSWiM-u na tri stranice zahvaljujući hrvatskim partnerima Izvor Ploče, VIK te našem vanjskom stručnjaku dr.sc. Vice Šoljanu. Tematika članka vezana je na aktivnosti projekta AdSWiM, točnije na inovativnu metodu obrade otpadnih voda koristeći aerobnu granuliranu biomasu što je bila glavna zadaća našeg Centra METRIS kao partnera projekta koju smo provodili u suradnji s dr.sc. Vice Šoljanom. 

Više pročitajte na: https://www.voda.hr/sites/default/files/casopis/hr_vodoprivreda-237-kb_e-book.pdf