26.07.2018

Objavljeni rezultati natječaja Interreg V A Italy Croatia – Ustanovi METRIS odobrena 2 projekta

25. srpnja 2018. godine na službenim internet stranicama prekograničnog programa Interreg V A Italija - Hrvatska objavljeni su rezultati natječaja prvog poziva Standard programa. Ukupno je za financiranje odobreno 50 projekata (početak provedbe planira se krajem tekuće godine, uz 85%-tno EU sufinanciranje), od kojih u 2 projekta Ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS sudjeluje kao projektni partner.

Ukratko o odobrenim projektima:

Projekt WATERCARE (Water management solutions for reducing microbial environment impact on coastal areas) odobren je u sklopu prioriteta 3, mjere 3.3. Vodeći partner je National Research Council - Institute of Marine Sciences (CNR-ISMAR), ukupan proračun projekta iznosi 2.833.019,40 EUR, od čega je proračun METRIS-a 206.559,40 EUR tijekom njegove 2,5-godišnje provedbe.

Cilj ovog projekta je realizacija pilot postrojenja koje obrađuje emisije otpadnih voda pri opterećenju oborinama kako bi se smanjila mikrobna kontaminacija okoliša jadranskog područja koje je osobito ranjivo prema posljedicama klimatskih promjena, što je dokazano brojnim istraživanjima. Kišne anomalije uzrokovale su značajne poplave rijeka, osobito s talijanske strane, s relevantnim posljedicama na okoliš. Jedna od glavnih posljedica je pogoršanje kvalitetne obalnih voda fenomenom eutrofikacije: degradacije voda za kupanje fekalnim kontaminacijama koje potječu od lokalnih kanalizacijskih sustava i lokalne poljoprivrede. Neizravne posljedice su zastupljene negativnim utjecajem na turizam i srodne aktivnosti obalnih gradova, koji temelje svoje gospodarstvo na ljetnom turizmu.

Provedba projekta uključuje razvoj integriranog sustava kvalitete vode (WQIS) kako bi se korelirali meteorološki događaji i reakcije sustava odvodnje u odnosu na mikrobiološki utjecaj na vode za kupanje. Integracijom pilot postrojenja i navedenog sustava (WQIS-a) nastalih tijekom provedbe ovog projekta, konačna namjera je otklanjanje utjecaja otpadnih voda na obalno područje.

Projekt ASTERIS (Adaptation to Saltwater inTrusion in sEa level RIse Scenarios) odobren je u sklopu prioriteta 2, mjere 2.1. Vodeći partner je University of Urbino "Carlo Bo", ukupan proračun projekta iznosi 1.026.244,20 EUR, od čega je proračun METRIS-a 156.419,20 EUR tijekom njegove 2-godišnje provedbe.

Cilj projekta je, temeljem zajedničke procjene prostornih i vremenskih varijacija intruzije morske vode, identificirati i mapirati potrebe i prepreke u upravljanju rizicima zagađenja pitke vode te pružiti praktične alate za održivo upravljanje pitkih obalnih vodonosnika na lokalnoj razini. Pitanja vodoopskrbe bitan su aspekt u razvoju i održivosti društvenih ekosustava. Obalni vodonosnici su karakterizirani prirodnim gradijentom prema morskom dnu, gdje podzemne vode dolaze u kontakt i izlijevaju se u more. Slani sloj morske vode u vodonosnicima obično postoji ispod lakše slatke vode. Prostor između lakše slatke i teže morske vode je u stanju dinamičke ravnoteže, a sučelje je prijelazna zona miješane slanosti. Tijek morske vode prema slatkovodnim vodonosnicima na kopnu, međutim, zajednički je rezultat crpljenja podzemnih voda za poljoprivredne, industrijske i druge javne svrhe. Prekomjerno crpljenje vodonosnika može preokrenuti prirodni hidraulički gradijent u korist morske vode koja može prodrijeti do pumpnih bušotina, koje potom postaju slane i neiskoristive. Stoga je imperativ razumjeti interakciju i poduzeti potrebne korake za sprječavanje iste između svježih podzemnih voda i morske vode kako bi se postiglo održivo upravljanje obalnim vodnim resursima. Projekt će iznjedriti dva glavna rezultata: - Kartu osjetljivosti na intruziju morske vode u obalnim vodonosnicima na makroregionalnoj razini (Jadran) temeljenu na budućim scenarijima za porast razine mora i hidrologijskog ciklusa. - Najbolju praksu i smjernice za upravljanje ranjivim vodonosnicima kroz provedbu analiza reprezentativnih studija slučaja u Italiji i Hrvatskoj.

Više o rezultatima i samom programu možete pročitati na sljedećem linku: http://www.italy-croatia.eu/content/results-1st-call