04.04.2019

Održan Kick-Off Meeting projekta ASTERIS (INTERREG HR-IT)

U mjestu Urbino (Italija) u razdoblju od 27. do 29. ožujka 2019. održan je Kick-Off Meeting projekta Asteris, čiji je partner Metris. Kick off Meetingu su prisustvovali naši djelatnici; ravnatelj Daglas Koraca i član projektnog tima Andrea Vareško. Na sastanku su se projektni partneri međusobno pobliže upoznali, te su podijeljene sve obveze spram provođenja projektnih aktivnosti zajedno s pripadajućim rokovima. Održane su i prezentacije METRIS-a, gdje će se u sklopu ovoga projekta i na temelju zajedničke procjene prostornih i vremenskih varijacija intruzije morske vode, identificirati i mapirati potrebe i prepreke u upravljanju rizicima zagađenja pitke vode, te pružiti praktične alate za održivo upravljanje pitkih obalnih vodonosnika na lokalnoj razini. Jadranska je regija vrlo ranjiva na nepovoljne učinke klimatskih promjena. Iako je poveća pozornost posvećena razumijevanju utjecaja klimatskih promjena i rizika tijekom posljednjih desetljeća, jadranska se zajednica i dalje suočava s nedostatkom zajedničkih procjena rizika