11.04.2019

Održan kick-off projekta AdSWiM (INTERREG HR-IT)

Dana 9. i 10. travnja 2019. godine u Udinama (IT) održan je Kick-off meeting projekta akronima "AdSWiM" - "Managed use of treated urban wastewater for the quality of the Adriatic Sea" koji se financira iz programa INTERREG V-A IT-HR CBC 2014-2020. Na sastanku su sudjelovale djelatnice Ustanove Josipa Bilić i Tea Zubin Ferri koje su ukratko i predstavile našu Ustanovu.

Projekt "AdSWiM" povezuje znanstveno-istraživačke institucije, općine/lokalne samouprave i voditelje postrojenja obrade urbanih otpadnih voda čiji su ispusti locirani u moru kako bi se održala i poboljšala kvaliteta morske vode. Kvaliteta morske vode nejednolika je u jadranskom moru; postoje nerazmjeri između nutrijenata/organskih tvari/mikrobiološkog onečišćenja u različitim prekograničnim područjima koji za sobom povlače gubitak integriteta ekosustava te se ovim projektom želi utvrditi da li su postrojenja obrade urbanih otpadnih voda s ispustima lociranima u moru jedan od uzroka ovog nerazmjera te ukoliko jesu, utvrditi način optimizacije istih. Ustanova METRIS će tokom projekta biti zadužena za provedbu analiza kemijskih i mikrobioloških onečišćenja na lokacijama ispusta, kao i za razvoj inovativnih metoda analize istih.

Ovaj je sastanak u Udinama bio prilika da se svi projektni partneri pobliže upoznaju te da se ujedno i dogovore oko nadolazećih projektnih aktivnosti.