16.12.2020

Održan online 4. partnerski, SC i GA sastanak projekta AdSWIM

Dana 15. i 16. prosinca 2020. godine održan je 4. partnerski, SC i GA sastanak projekta AdSWiM programa INTERREG HR-IT, i ovog puta u online obliku poradi epidemioloških mjera na snazi.
Tokom dvodnevnog sastanka, sa svim se partnerima raspravljalo o svim aktivnostima projekta, o izvršenim i budućim zaduženjima projekta te o aktualnim događanjima poput produžetka samog projekta te pripadajućeg slanja zahtjeva za većom izmjenom projektnih aktivnosti. Produžetak projekta AdSWiM u trajanju od godine dana osigurati će pravilnu i dobru izvedbu projektnih aktivnosti te odgovarajućih isporučenih izvještaja po završetku samih aktivnosti budući da je većinu aktivnosti brojnih partnera omela pandemija COVID-19 virusa.
No, bez obzira na mjere na snazi, na projektnom je sastanku ustanovljeno je odrađeno oko polovice svih aktivnosti predviđenih u projektnoj aplikaciji, pa tako i naših zaduženja u Ustanovi METRIS: izrada protokola za granuliranu biomasu bliži se završetku kao i izrada biosenzora koje je još potrebno testirati i validirati u odgovarajućim uvjetima.