03.03.2021

Održan radni sastanak radnog paketa 3 projekta WATERCARE

Dana 3. ožujka 2021. održan je radni sastanak radnog paketa naziva "Implementation and Monitoring of the WATERCARE Water Quality Integrated System (WQIS)" projekta WATERCARE programa INTERREG HR-IT u kojem se raspravljalo o novoj sezoni uzorkovanja na lokacijama projekta WATERCARE. I ove je godine u sklopu aktivnosti koje obavlja Centar METRIS predviđen monitoring mikrobiološkog onečišćenja na rijeci Raši koje će se obaviti tijekom sezone kupanja.