17.06.2021

Održan VI STC meeting projekta WATERCARE

Dana 17. lipnja 2021. godine održan je šesti po redu Steering Committee i partnerski sastanak projekta WATERCARE programa INTERREG HR-IT CBC V-A 2014.-2020. Isti se održao online radi još uvijek postojećih epidemioloških mjera te su na sastanku preko online platforme sudjelovali svi hrvatski i talijanski partneri projekta.
Na sastanku se raspravljalo ponajviše o tehničkim aspektima projekta budući da je trenutno sva oprema instalirana na svim lokacijama projekta (Arzilla, Pescara, Neretva, Raša i Cetina) te su započela uzorkovanja i analize kojima će se ustanoviti kakvoća prijelaznih voda i kakvoća (morske) vode za kupanje.