25.10.2013

Održana Konferencija projekta NEXT na temu uspostave institucionalne mreže za razvoj istraživaja u regiji

U petak, 25. listopada 2013. u prostorima Tehnološkog inkubatora METRIS, Zagrebačka 30, u Puli, održana je Konferencija u sklopu projekta NEXT. Cilj konferencije uspostava je institucionalne mreže za razvoj istraživanja u regiji te komunikacijske platforme nužne za uspješan prijenos znanja i inovacija u sektoru poljoprivrede i zaštite okoliša. Kroz različite sadržaje u formi predavanja, panel diskusija te studijskih posjeta sudionici konferencije iz Hrvatske, Austrije i s Kosova upoznali su se s različitim mogućnostima suradnje i povezivanja s naglaskom na važnost umrežavanja i komunikacije u prijenosu inovacija i znanja u gospodarstvo. Konferenciju je organizirala Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o., jedan od partnera u navedenom projektu.

O projektu NEXT

Projekt Collaborative platform to support research and technology transfer – NEXT, sufinanciran je u okviru drugog natječaja Programa IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007-2013. Provedba projekta započela je krajem 2012. godine, a potrajat će do travnja 2015. godine.

Nositelj projekta je Regija Marche (I), a partneri u projektu su: Regija Puglia (I), Grad Šibenik, IDA d.o.o., Gospodarska komora Crne Gore, Sveučilište Donja Gorica Crna Gora, Regionalno vijeće Skadar- Albanija, Fakultet agronomije i prehrambene tehnologije Mostar, Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH, EDASP - Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, Zaklada za razvoj-Albanija.

Predviđena ukupna vrijednost projekta je 2.999.180,00 EUR, od čega je IDA-i namijenjeno 221.500,00 EUR.

Od navedenih 221.500,00 EUR, EU sufinancira 85 %, odnosno 188.275.000 EUR, dok sufinanciranje od strane IDA-e iznosi 15 %, odnosno 33.225,00 EUR.

Glavni cilj projekta je kreirati efikasnu platformu za uspostavu suradnje između istraživačkih institucija, centara za transfer tehnologije, privatnog poduzetničkog sektora te razvojnog sektora u prekograničnom području.

Specifični ciljevi projekta su:

  • mapirati aktivnosti postojećih znanstveno-istraživačkih institucija i centara za transfer tehnologija u prekograničnim regijama uključenim u projekt
  • uspostaviti te osnažiti mrežu za razvoj istraživanja i tehnoloških inovacija u prekograničnom području
  • olakšati suradnju između inovatora u prekograničnim regijama uključenim u projekt
  • istražiti mehanizme razvoja inovacija i poboljšanja transfera tehnologija u prekograničnom području.

Aktivnosti IDA-e u projektu obuhvaćaju: koordinaciju dijela aktivnosti vezanih uz Istarsku županiju, izradu studije, doprinos u razvoju prekogranične kolaborativne tehnološke platforme, doprinos u razmjeni znanja, vještina i iskustva istraživača centra METRIS s ostalim istraživačima u prekograničnim regijama uključenim u projekt te dijelom promidžbene aktivnosti.

http://www.project-next.eu/en/