17.06.2020

Održana konferencija "Voda i klimatske promjene"

U organizaciji Splitsko - dalmatinske županije dana 17.06.2020. u Splitu je održana konferencija "Voda i klimatske promjene" unutar koje su predstavljeni projekti financirani od strane EU unutar više Interreg programa koji se odvijaju na hrvatskom dijelu Jadranskog mora. U okviru konferencije predstavljeni su i projekti WATERCARE, ASTERIS i ADSWIM financirani putem Programa Interreg Italija-Hrvatska.
Održana je rasprava o povezivanju informacija dobivenih provedbom velikog broja predstavljenih projekata i naglašena je potreba strateške pripreme partnera za buduće programsko financiranje.

Program konferencije