31.05.2013

Održana međunarodna konferencija u sklopu projekta METRIS PLUS

U sklopu projekta METRIS PLUS u Sarajevu je 28. svibnja 2013. održana prekogranična konferencija "Rastući ekološki problemi u Bosni i Hercegovini i eko- inovacije kao moguće rješenje za tretman otpadnih voda".

Konferencija je podijeljena na tri dijela: Vode u BiH, Održivi razvoj i implikacije na zagađenje voda  i Inovacijski pristup u tretmanu otpadnih voda.

U radu konferencije sudjelovali su predstavnici partnera u projektu te predstavnici Ministarstva okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine, predstavnici Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Građevinskog fakulteta (Univerzitet u Sarajevu), kao i predstavnici Instituta za hidrotehniku Sarajevo.

U završnom dijelu konferencije održan je okrugli stol na temu „Razvoj eko inovacija i tretmana otpadnih voda u BiH“.

Partneri u projektu te predstavnici IDA-e, koja je vodeći partner projekta, 29. svibnja 2013., posjetili su Boračko jezero, u kojemu postoji povećana potreba za tretmanom otpadnih voda, te ujedno kao potencijalnu lokaciju za implementaciju pilot uređaja koji će se izraditi u okviru aktivnosti projekta METRIS PLUS.

U sklopu projekta METRIS PLUS u Sarajevu je 28. svibnja 2013. održana prekogranična konferencija "Rastući ekološki problemi u Bosni i Hercegovini i eko- inovacije kao moguće rješenje za tretman otpadnih voda".

Konferencija je podijeljena na tri dijela: Vode u BiH, Održivi razvoj i implikacije na zagađenje voda  i Inovacijski pristup u tretmanu otpadnih voda.

U radu konferencije sudjelovali su predstavnici partnera u projektu te predstavnici Ministarstva okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine, predstavnici Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Građevinskog fakulteta ( Univerzitet u Sarajevu), kao i predstavnici Instituta za hidrotehniku Sarajevo.

U završnom dijelu konferencije održan je okrugli stol na temu „Razvoj eko inovacija i tretmana otpadnih voda u BiH“.

Partneri u projektu te predstavnici IDA-e, koja je vodeći partner projekta, 29. svibnja 2013., posjetili su Boračko jezero, u kojemu postoji povećana potreba za tretmanom otpadnih voda, te ujedno kao potencijalnu lokaciju za implementaciju pilot uređaja koji će se izraditi u okviru aktivnosti projekta Metris Plus.

- See more at: http://www.ida.hr/index.php?id=60&tx_ttnews%5BbackPid%5D=23&tx_ttnews%5Btt_news%5D=992&cHash=c16ed040a0890eb00ff3e08b34c68908#sthash.hz3Tikoz.dpuf