23.07.2014

Održana trodnevna radionica na temu Izrada studije izvedivosti i analiza troškova i koristi

U Tehnološkom inkubatoru Istarske razvojne agencije održala se trodnevna radionica na temu Izrada feasibility studije i cost benefit analize, tj. Izrada studije izvedivosti  i  analiza troškova i koristi. Na radionici je sudjelovalo 30 ljudi. Dio radionice bio je teorijski koncipiran i obuhvatio je analizu društveno – ekonomskog konteksta te ciljeve i identifikaciju projekta, studiju izvedivosti i analizu alternativnih opcija, ekonomsku i financijsku analizu projekta te analizu rizika projekta.  Drugi dio radionice bio je praktične prirode, pa su polaznici na računalima isprobali prethodno svladani teorijski okvir.

Radionicu je vodio Mr.sc. Zrinski Pelajić - istaknuti regionalni business i management konzultant koji posjeduje bogato iskustvo rada u privatnom i javnom sektoru te sektoru pružanja poslovnih usluga. Zrinski Pelajić autor je brojnih stručnih članaka i rasprava tematski vezanih za područje razvoja menadžerskih vještina, konkurentnosti, strategije poduzeća i strateškog upravljanja, upravljanja ljudskim resursima, koncepta razvoja klastera, financijskih tržišta i financijskih instrumenata, investicijskih fondova, mirovinske reforme, javno privatnog partnerstva i projektnog financiranja te je predavač na mnogobrojnim stručnim skupovima.